سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

آب سرد کن - Water Dispenser

آب سرد کن

آب سرد کن می توانند آب سرد بین ۵ تا ۱۰ درجه و گاهی آب جوش بین ۸۵ تا ۹۵ درجه را تامین کند. دستگاه آب سردکن در انواع مختلف ایستاده و رومیزی تولید می شود. بعضی از آنها دارای امکان اتصال مستقیم به آب شهر هستند و بعضی دیگر توسط مخزن از بالا تغذیه می شوند. یک دستگاه آب سردکن می تواند دارای تصفیه آب نیز باشد. انواع مختلف تصفیه آب فیلتراسیون ممکن است روی این دستگاه ها استفاده شده باشد. بعضی انواع دستگاه آب سرد-جوش دارای یخچال کوچکی برای مصارف روزمره هستند. دستگاه آب سرد-جوش می تواند گزینه بسیار مناسبی برای دفاتر، ادارات و … که نیاز به آب سرد یا جوش دایمی دارند باشد.