سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

انواع شیر دستگاه - Valves

انواع شیر دستگاه

در یک دستگاه تصفیه آب چندین شیر مختلف بکار رفته است. شیر میکس ، شیر بین راهی ، شیر مخزن و ...

این شیرها برای ترکیب کردن یا جداسازی آب در دستگاه تصفیه آب استفاده میشوند.

انواع شیر دستگاه

12 محصول در این دسته موجود است