سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

تصفیه آب آزمایشگاهی - Laboratory water treatment system

تصفیه آب آزمایشگاهی

در صنایع پزشکی به شکل گسترده ای از آب تصفیه شده استفاده می شود. البته این آب فوق خالص بوده و با آب شرب تفاوت دارد. در صنایع داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی با استفاده از روش های تقطیر و اسمز معکوس چندگانه، آبی بدست می آید که عاری از هر گونه ناخالصی بوده و هدایت الکتریکی آن کمتر از ۲ میکرو زیمنس بر سانتی متر می باشد. در این آب کلیه ذرات غیر یونی کلوییدی و باکتری ها و ویروسها و کلیه مواد آلی، بوسیله فیلتراسیون های بسیار دقیق حذف می شوند. سپس با کمک سیستم دیونایزر، کلیه یونهای آب حذف شده و به این ترتیب آب فوق خالصی بدست می آید که در آزمایشگاه ها و تحقیقات می تواند استفاده شود. دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی می توانید آبی فوق خالص و با دقت بالا بدست آورد.

تصفیه آب آزمایشگاهی

1 محصول در این دسته موجود است