سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

تصفیه آب فیلتراسیون - Home water filtration system

تصفیه آب فیلتراسیون

یکی از روش های مرسوم تصفیه آب، روش فیلتراسیون می باشد. در این روش آب از تعدادی فیلتر که خاصیت جذب دارند عبور داده می شود. در هر یک از این مراحل بخشی از ناخالصی ها و مواد اضافه آب گرفته میشوند. روش های فیلتراسیون امروزه رشد چشمگیری داشته اند و خود به انواع مختلف نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون گسترش یافته اند. این سیستم ها عموما نیازی به استفاده از برق و پمپ ندارند که باعث می شود استفاده از آنها را در هر شرایطی میسر شود. روش فیلتراسیون می تواند کدورت، سختی و شوری آب، رنگ و طعم نامطبوع، نمک های چند ظرفیتی، میکروارگانیزم های بیماری زاو ... را حذف کند. معمولا هزینه نگهداری و سرویس تصفیه آب فیلتراسیون از دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس کمتر است اما به همان نسبت دقت کمتری در تصفیه آب دارد. انواع مختلفی از دستگاه تصفیه آب فیلتراسیون برای کاربردهای متنوع تولید شده اند.

تصفیه آب فیلتراسیون

17 محصول در این دسته موجود است