سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

رسوبگیر لباسشویی و ظرفشویی - Antifouling for Laundry and Dishwasher

رسوبگیر لباسشویی و ظرفشویی

شن و ماسه، گل و لای، ذرات درشت، جلبک، ناخالصی های فیزیکی آب باعث مسدود شدن ورودی لباسشویی و ظرفشویی شده و فشار ورودی آب را کم می کنند. علاوه بر آن آهک و ناخالصی ها باعث رسوب در جداره و لوله ها شده و باعث کاهش کارایی دستگاه می شوند. خصوصا اگر آب داغ در این سیستمها استفاده شود، رسوب بستن شدیدتر خواهد شد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی می توان از ضد رسوب لباسشویی و ضد رسوب ظرفشویی استفاده نمود که به آنها رسوبگیر لباسشویی و رسوبگیر ظرفشویی نیز گفته می شود. در این ضد رسوب ها ممکن است یک فیلتر توری یا الیافی، ذرات درشت را غربال و تصفیه آب را انجام دهد. پس از آن کریستالهای پلی فسفات (سدیم هگزا متازون) وجود دارد. پلی فسفات با حل کردن و تغییر شکل دادن آهک و کربنات های موجود در آب اجازه رسوب بستن آنها را نمی دهد. بنابراین لباس ها و ظرفها لک نشده و ماشین نیز کیفیت خود را از دست نمی دهد.
معمولا رسوبگیر لباسشویی و رسوبگیر ظرفشویی را طوری طراحی می کنند که به آسانی روی شیر ورودی آب نصب شود و بتوان شلنگ ظرفشویی را به آن وصل نمود. پلی فسفات هر یک سال یک بار باید تعویض شود.