سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

رسوبگیر پلی فسفات پکیج - Polyphosphate Antifouling for Water heater and Packages

رسوبگیر پلی فسفات پکیج

در رسوبگیر پلی فسفات پکیج ، از کریستالهای پلی فسفات (سدیم هگزا متازون) استفاده می شود. پلی فسفات با کربنات های کلسیم و منیزیم موجود در آب ترکیب شده و ساختاری بوجود می آورد که به آنها اجازه رسوب نمی دهد. پلی فسفات را هر سال باید تعویض (شارژ مجدد) نمود. پلی فسفات های استفاده شده هیچ گونه ضرری برای استفاده ندارد.