سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

رسوبگیر پلی مگنت پکیج - Poly Magnet Antifouling for Water heater and Packages

رسوبگیر پلی مگنت پکیج

رسوبگیر پلی مگنت، ترکیبی از رسوبگیر پلی فسفات و رسوبگیر مغناطیسی می باشند. در رسوبگیر پلی مگنت ابتدا میدان مغناطیسی در اطراف آب ایجاد شده و با شکستن و جهت دار کردن ملکول های کربنات(رسوب) مانع از چسبیدن انها به جداره ها می شوند. در مرحله بعد پلی فسفات وارد عمل شده و با ملکول های کربنات کلسیوم و منیزیوم ترکیب شده اجازه رسوب را به آنها نمی دهد. ترکیب این دو مرحله باعث تقویت رسوب زدایی شده و کیفیت کار بسیار بالا خواهد بود.