سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر رزین خانگی - Home Ion-exchange Resin

فیلتر رزین خانگی

فیلتر رزین خانگی از «رزین تبادل یونی» ساخته شده است. رزین تبادل یونی مواد پلیمری غیر محلول هستند که به صورت دانه های کوچک بین نیم تا یک میلیمتر ساخته می شوند. رنگ آنها سفید یا زرد است. دانه های رزین متخلخل هستند و سطح جذب بسیار بالایی دارند. شکار یون ها همزمان با آزادسازی یون های دیگر اتفاق می افتد. به همین دلیل به آن تبادل یونی می گویند. انواع متعددی از رزین تبادل یونی مانند رزین کاتیونی، رزین آنیونی و رزین میکس بد وجود دارد. رزین تبادل یونی به شکل گسترده ای در فرایندهای مختلف جداسازی، خالص سازی و ضدعفونی استفاده می شود. بیشترین استفاده رزین در جهت نرم کردن آب و پایین آوردن سختی آن است. در بسیاری از موارد رزین به عنوان جایگزین قابل انعطاف تری نسبت به زئولیت طبیعی یا مصنوعی معرفی شده است. بعضی رزین ها قابل احیا هستند. در دستگاه تصفیه آب خانگی از رزین برای نرم تر کردن آب استفاده می شود. در دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی , رزین برای صفر کردن سختی آب (TDS) بکار می رود.

فیلتر رزین در دستگاه تصفیه آب خانگی معمولا به عنوان مراحل آخر به تصفیه آب اضافه می شود.