سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر سرامیک خانگی - Home Ceramic Water Filter

فیلتر سرامیک خانگی

فیلتر سرامیک خانگی از جنس سرامیک می باشد و دارای منافذ بسیار ریز بوده که مانع از عبور گل و لای، ذرات درشت، آهک و رسوبات، باکتریها و انگلها و تک یاخته ها و … می شود. فیلتر سرامیک از زمانهای بسیار دور برای تصفیه آب استفاده می شده است. عملکرد دقیقی دارد اما سرعت عبور آب از آن کند است و نیاز به زمان بیشتری دارد. همچنین تا حدی فشار آب را می گیرد. بدلیل اینکه رسوبات در جداره خارجی فیلتر سرامیک خانگی انباشته می شوند، باید هر از گاهی سطح خارجی آن را تمییز نمود. فیلتر سرامیکی تا زمانی که قطر سرامیک آن زیاد کم نشود قابل استفاده است و معمولا هر ۶ ماه یک بار باید تعویض شود. داخل فیلتر سرامیک ممکن است کربن فعال استفاده شود.

فیلتر سرامیک را به عنوان فیلتر اول و یا پس از فیلتر الیافی در دستگاه تصفیه آب استفاده می کنند.