سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر سرامیک کلمنی - Coleman Ceramic Water Filter

فیلتر سرامیک کلمنی

فیلتر سرامیک کلمنی در دستگاه تصفیه آب کلمنی استفاده می شود و  دارای منافذ بسیار ریز بوده که مانع از عبور گل و لای، ذرات درشت، آهک و رسوبات، باکتریها و انگلها و تک یاخته ها و … می شود. فیلتر سرامیک از زمانهای بسیار دور برای تصفیه آب استفاده می شده است. عملکرد دقیقی دارد اما سرعت عبور آب از آن کند است و نیاز به زمان بیشتری دارد. بدلیل اینکه رسوبات در جداره خارجیفیلتر سرامیک کلمنی انباشته می شوند، باید هر ده روز یکبار سطح خارجی آن را تمییز نمود. فیلتر سرامیک کلمنی تا زمانی که قطر سرامیک آن زیاد کم نشود قابل استفاده است. معمولا هر ۶ ماه یک بار باید تعویض شود. داخل فیلتر سرامیک ممکن است کربن فعال استفاده شود.