سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر ممبران صنعتی - Industrial Reverse Osmosis Membrane

فیلتر ممبران صنعتی

فیلتر «غشاء نیمه تراوا» که به آن فیلتر ممبران می گویند، معمولا در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس نصب می شود.فیلتر ممبران دارای چندین لایه غشاء بسیار نازک است که دقت آن تا 0.0001 میلیمتر(میکرون) است. ممبران مهمترین فیلتر در تصفیه آب اسمز معکوس است و بیشتر فشار تصفیه آب بر عهده این فیلتر میباشد. سیستم اسمز معکوس، از جمله روشھاي نوین تصفیه آب محسوب مي گردد. اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکي جداسازي است که در این فرآیند، جریان آب خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم مي شود. به جریان غلیظ تر، آب شور و یا دورریز ھم گفته مي شود. در این فرآیند، آب خام ( تصفیه نشده) توسط پمپ به داخل محفظه اي که داراي غشاي نیمه تراوا (ممبران) مي باشد، رانده مي شود چون تقریبا فقط آب خالص مي تواند از غشاء عبور کند به این صورت آب خالص در یک طرف غشاء و آب تغلیظ شده از ناخالصي ھا در طرف دیگر قرار خواھد گرفت . فیلتر ممبران بسیار حساس است و آب خام ورودی به آن حتما باید مراحل پیش تصفیه را گذرانده باشد. درصورتی که ذرات فیزیکی یا مواد شیمیایی مانند کلر به این فیلتر برسند باعث گرفتگی سریع و پارگی ممبران می شوند.
در دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی که حجم تولید آب در آنها بسیار زیاد است، از ممبران های با ظرفیت تولید بالا استفاده می شود. در مصارف آزمایشگاهی، ممبران ها باید دارای دقت بالایی باشند. همچنین در استفاده از آبهای سخت (مانند آب دریا) از ممبران های مقاوم بکار می رود. عمر فیلتر ممبران به میزان مصرف آب و املاح موجود در آب بستگی دارد.

فیلتر ممبران صنعتی

0 محصول در این دسته موجود است

محصولی در این دسته موجود نمی باشد...