سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر پارچ تصفیه آب - Pitcher water purification Filter

فیلتر پارچ تصفیه آب

فیلتر پارچ تصفیه آب برای پارچ تصفیه طراحی شده و از یک سیستم فیلتراسیون فشرده استفاده می کند. شکل و ساختار ظاهری فیلتر پارچ تصفیه آب با توجه به نوع پارچ ممکن است متفاوت باشد. اگرچه غالبا پارچ تصفیه را به گونه ای طراحی می کنند که فیلترهای رایج روی آنها قابل نصب باشد. فیلتر پارچ تصفیه آب عموما شامل یک فیلتر ترکیبی از الیاف و کربن فعال هستند که قادرند گل و لای و رسوبات و طعم و مزه و بوی آب را بگیرند. تعویض فیلتر بسیار آسان است. عمر این فیلترها حدود ۱۰۰ لیتر آب یا یک ماه استفاده می باشد.