سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر چندکاره خانگی

فیلتر چندکاره معمولا ترکیبی از دو یا چند فیلتر مختلف است طوری که بتواند مجموع کار آنها را انجام دهد. بیشتر فیلترهای چندکاره تولید شده، فیلتر الیاف و کربن هستند و کار فیلتر الیافی و فیلتر کربن پودری را باهم انجام می دهند.

بدلیل فشردگی و اختصار فیلتر چندکاره، این فیلترها در دستگاه تصفیه آب فیلتراسیون که محدودیت تعداد محفظه دارند استفاده می شود. اما از آنجا که بدلیل فشردگی، حجم کمتری از مواد فیلتراسیون در آنها استفاده شده، بنابراین باید زودتر از فیلترهای معمول دستگاه تصفیه آب تعویض شوند. 

همچنین فیلترچندکاره را بهتر است در دستگاه تصفیه اب اسمز معکوس استفاده نکرد.