سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر کربن پودری پیش تصفیه

فیلترهای کربن پودری ۱۰ اینچ که برای پیش تصفیه ورودی ساختمان استفاده می شوند، در حقیقت همان فیلترهای کربنی ۱۰ اینچ خانگی هستند که در انواع دستگاه تصفیه آب خانگی معرفی شده اند.

لیست این محصولات را می توانید از لینک ذیل مشاهده نمایید:

انواع فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ  برای پیش تصفیه

--------------------------------------------------------------------------------------------

همچنین فیلترهای کربن پودری ۲۰ اینچ که برای پیش تصفیه ورودی ساختمان استفاده می شوند، در حقیقت همان فیلترهای کربنی ۲۰ اینچ صنعتی هستند که در انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی معرفی شده اند.

لیست این محصولات را می توانید از لینک ذیل مشاهده نمایید:

انواع فیلتر کربن پودری ۲۰ اینچ  برای پیش تصفیه