سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

فیلتر - Water and Air Filter

فیلتر

هر دستگاه تصفیه آب عمدتا مبتنی بر فیلتر می باشد. در این سیستم ها تعدادی فیلتر، عمل حذف ناخالصی ها و بهبود کیفیت آب را به عهده دارند. انواع فیلتر تصفیه آب ممکن است به روش های فیزیکی و یا شیمیایی و بیولوژیکی عمل جذب و تصفیه را انجام دهند. فیلترها در انواع مختلف فیلتر الیافی، فیلتر کربنی ، فیلترهای ساخته شده از آلیاژهای فلزی، فیلتر سرامیکی، فیلتر رزین، غشاء میکروفیلتراسیون، غشاء اولترافیلتراسیون و ... ساخته می شوند. هر فیلتر عمر مشخصی دارد که پس از گذشت زمان مورد نظر و یا حجم آب عبور داده شده از آن، باید تعویض گردد. در غیر این صورت ضمن خراب کردن سایر فیلترها، عمر دستگاه تصفیه آب را کاهش داده و همچنین باعث تهدید سلامتی و بروز عوارض می شوند.

فیلتر

153 محصول در این دسته موجود است