سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

هد پمپ - Head of Pump

هد پمپ

یکی از بخش های پمپ که تحت فشار زیادی قرار دارد، مجموعه تعبیه شده در هد (سر) آن است. این مجموعه شامل تعدادی بلبرینگ و دیافراگم است که نیروی چرخش الکتروموتور پمپ را دریافت کرده و به نیروی رانش آب تبدیل می کند. عموما پمپ تصفیه آب خانگی و پمپ تصفیه آب نیمه صنعتی از نوع دیافراگمی هستند. این قسمت معمولا زودتر از سایر بخش های پمپ صدمه می بیند و نیاز به تعویض دارد. پمپهای حرفه ای را طوری می سازند که هد آن به راحتی قابل تعویض باشد. اگرچه بعضی پمپ ها قابلیت تعویض هد را ندارند. البته هر نوع هد پمپی ممکن است روی همه پمپ ها قابل نصب نباشد.