سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

پایه دستگاه - Bracket

پایه دستگاه

محفظه ، پمپ و سایر قطعات دستگاه تصفیه آب روی پایه های مخصوصی نصب می شوند که به آنها براکت یا پایه تصفیه آب می گویند. این پایه ها ممکن است به مرور زمان و به دلیل زنگ زدگی و فرسوده شدن، قابل استفاده نباشند و نیاز به تعویض داشته باشند. پایه های برای دستگاه های مختلف فیلتراسیون (یک مرحله تا سه مرحله) و تصفیه آب اسمز معکوس تولید می شوند. ممکن است پایه ایستاده یا دیواری باشد. قبل از تهیه پایه به محل قرارگیری قطعات دستگاه خود دقت کرده و امکان نصب روی پایه مورد نظر را کنترل کنید.