سیستم های تصفیه آب بهاب

تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد و بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آب مشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شما جامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب

پمپ - Pump

پمپ

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، مبتنی بر پمپ هستند. بدون پمپ این سیستم ها قادر به تولید آب تصفیه شده نیستند. دقت شود که پمپ تصفیه آب ارتباطی به فشار آب ورودی ندارد. بلکه وظیفه آن تامین فشار لازم و دایمی برای فیلتر ممبران است. در واقع بر خلاف باور عمومی، پمپ وظیفه آبرسانی را به عهده ندارد بلکه وظیفه مهم تامین فشار بالا برای فیلتر غشاء ممبران را به دوش می کشد. یک تصفیه آب اسمز معکوس تنها با داشتن فشار لازم می تواند جریان اسمزی را معکوس نماید و اجازه عبور آب خالص را بدهد. اگر این فشار کامل نباشد، کیفیت تصفیه آب پایین آمده، میزان دور ریز فاضلاب بیشتر شده و در کل راندومان بسیار پایین می آید و فیلترها هم صدمه خواهند دید. بنابراین یکی از مهمترین فاکتورهای دستگاه تصفیه آب کیفیت پمپ آن است. پمپ تصفیه آب خانگی می تواند تا 125 psi و پمپ تصفیه آب نیمه صنعتی تا 140 psi فشار را تامین کند. با توجه به اینکه پمپ دایما درگیر کار تصفیه است، لازم است کیفیت بالایی داشته باشد.